สัญลักษณ์

 Logo Line

 

รูปท้าวมหาพรหมในท่าเดินลีลาเหนือปีกนกกางซ้อนทับบนวงช่อชัยพฤกษ์
โอบขึ้นทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 9 ใบ ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลมใต้วงกลม
มีแถบปลายม้วนสะบัดเข้าทั้ง 2 ข้าง  กลางแถบมีคำว่า
"กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ" 

 


planeสีพื้นตราสัญลักษณ์ สีฟ้าอ่อน (ออกเทา)


plane ท้าวมหาพรหมสีเงินเป็นเทพในพรหมโลกชั้นที่ดีที่สุดและเป็นชื่อหัวหน้าของบรรดาพรหมทั้งมวลคือเป็นราชาของพรหมทั้ง 20 ชั้นพรหมโลกเป็นผู้ให้และสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ รอบรู้ในทุกสาขางานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลาทั้งในยามสงบ และสงครามจึงได้กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของ กบ.ทอ. 


plane พรหมนาฏราช คือ ลีลาการเดินของพรหม หมายถึง การทำงานของสายงานส่งกำลังบำรุงที่ไม่มีการหยุดนิ่งอยู่กับที่ 


plane คัมภีร์พระเวทย์ สีม่วง หมายถึง กฏ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายอำนวยการ ในสายส่งกำลังบำรุง


plane แว่นพระศูนย์สีทองหมายถึงการสอดส่องดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานรวมทั้งความต้องการของหน่วยงาน ต่าง ๆ


plane ช้อน สีม่วง หมายถึง การบริการหน่วยต่าง ๆ จนถึงมือผู้ใช้ 


plane คนโทน้ำ สีน้ำตาล หมายถึง การสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ โดยไม่ขาดสายดุจกระแสน้ำ 


plane พระหัตถ์ประทานพร หมายถึง การให้และคอยสดับฟังความต้องการของ หน่วยผู้ร้องขอ 


plane พระขรรค์ สีขาว หมายถึง การสนับสนุนด้านส่งกำลังบำรุงให้กับกำลังรบในพื้นที่ การรบ 


plane ธารพระกร สีน้ำเงินดำ หมายถึง การได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหน่วยดำเนินการทางด้านส่งกำลังบำรุง 


plane ลูกพระคำ สีดำ หมายถึง การทำงานด้านส่งกำลังบำรุงแบบปิดทองหลังพระ ซึ่งมุ่งหวังให้ภารกิจต่างๆสำเร็จไปด้วยดีแม้ในบางครั้งจะต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย โดยไม่ได้ผลตอบแทน หรือคำชมเชยเช่นเดียวกับ ผู้ทรงศีลทั้งหลาย 


plane เครื่องแต่งกายของท้าวมหาพรหม มีสีแสดงตามลักษณะภาพศิลป์ เช่น มงกุฏส่วนยอดสีเหลืองทอง ส่วนเชิงบาตรสีเขียว ภูษา สีแดงยกดอกและลายสีขาว สังวาลย์ สีเหลืองทอง ชายแครง ชายไหว สีชมพู เป็นต้น 


plane ช่อชัยพฤกษ์ สีทอง หมายถึง การเชิดชูกองทัพอากาศ ความเจริญรุ่งเรืองและ มีเกียรติ 


plane ปีกนก สีเงิน หมายถึง ความเป็นทหารอากาศ 


plane ตัวหนังสือ สีทอง 


plane ลายเส้นและเส้นตัดขอบ สีเหมือนกับสีผ้าเครื่องแบบปกติเทาคอพับ (ชาย) 


Logo Line