1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 5. ระเบียบ/คำสั่ง
 • A20210923
  พิธีปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH-1H)
 • A20210922-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
 • A20210922
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210920
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕
 • A20210921
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • A20210916
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th Misspelled WordASEAN Misspelled WordAir Misspelled WordChief Misspelled WordConference : 18th Misspelled WordAACC)
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • C20210920
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ​ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
 • C20210913
  พิธีปิดการศึกษา การแถลงยุทธศาสตร์ ทอ.ฉบับนักศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
 • C20210908
  ​กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชมสารคดีพิเศษ ชุด “รำลึก ๘๐ ปี สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินน้อยที่ ๕”
 • C20210901
  เเนวทางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เเบบครอบจักรวาล​
 • C20210830
  กองทัพอากาศให้บริการตรวจ-รักษา COVID-19 ฟรี แบบครบวงจร ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลย
 • C20210823
  วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 planeประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นสุดท้าย(๙ ก.ย.๖๔)new

planeขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙"(๑๗ ส.ค.๖๔)new

planeประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)(๒๗ ก.ค.๖๔)new

planeหลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรมฯnew

planeการนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตnew

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ เดือน มิ.ย.64new

planeรับสมัครข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Gripen Type Course (GTC) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน (๑๗ มิ.ย.๖๔)new

planeคู่มือการจัดทำและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.ปีงบประมาณ 65-66new

planeผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔new

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙new

planeการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Single Window @ Marine Departmentnew

planeขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคเพื่อการใช้สอยให้เกิดประโยชน์อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยทั่วไปnew

planeขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒new

planeขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑new

planeซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการnew

planeมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐnew

planeกรมบัญชีกลางบรรยาย เรื่อง "ว 89, ว 198 และ ว 581" ในการประชุมเร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ. ปีงบประมาณ 64 ครั้งที่ 6 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย.2564 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม เวหาสยานศิลปสิทธิ์

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.พ.๖๔

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.พ.๖๔

planeประกาศรายชื่อ ขั้นที่ 1 จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง64(๒๙ มี.ค.๖๔)

planeผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง น.ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ OO-ALC และตำแหน่ง เสมียน สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน และปฏิบัติหน้าที่ จนท.ควบคุมการขนส่ง สป.FMS ณ สหรัฐอเมริกา(๑๒ มี.ค.๖๔)

planeขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ (๘ ก.พ.๖๔)

planeแจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานรัฐ (๒๘ ม.ค.๖๔)

planeบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (๒๘ ม.ค.๖๔)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค.๖๓ (๒๐ ม.ค.๖๔)

planeอัตราราคางานต่อหน่วย (๒๐ ม.ค.๖๔)

planeเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ ๔ ธ.ค.๖๓

planeรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑๕ และ ๕๑๖ ลง ๑๑ พ.ย.๖๓

 planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง (ครั้งที่ 2)

 planeประการผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารแผนที่ ปีงบประมาณ ๖๔ 

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นสุดท้าย

planeผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์มและปฏิบัติหน้าที่ นตต.ประจำ Forsvarets Materielverk (FMV) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เหล่าทหารแผนที่ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)

planeข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง

planeประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารพัสดุตามโครงการแลกเปลี่ยน ทอ.-ทอ.สหรัฐอเมริกา

planeใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ Forsvarets Materielverk (FMV)

planeการกำหนดมาตรการป้องกันกำลังพลของ กบ.ทอ.ในสถานการณ์ COVID-19

 

 

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

planeอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓(๑๖ ก.ย.๖๔)new

planeอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน (๑๖ ก.ย.๖๔)new

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดอายุสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค.๖๔(๒๓ ส.ค.๖๔)new

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ค.๖๔(๑๙ ส.ค.๖๔)new

planeมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙.(๑๕ ส.ค.๖๔)new

planeแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ในส่วนของ ทอ.(๔ ส.ค.๖๔)new

planeซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒๑ ก.ค.๖๔)new

planeแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตฯ(๒๑ ก.ค.๖๔)new

planeการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๑ ก.ค.๖๔)new

plane อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจปัญหาฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔(๒๘ มิ.ย.๖๔)new

plane ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.๖๔ (๒๘ มิ.ย.๖๔)new

plane บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ค.๖๔(๒๑ มิ.ย.๖๔)new

planeอนุมัติผ่อนการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒)(๑๖ มิ.ย.๖๔)new

planeการขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๖ มิ.ย.๖๔)new

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขี้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.๖๔(๑๖ มิ.ย.๖๔)new

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขี้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เม.ย.๖๔(๘ มิ.ย.๖๔)new

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย.๖๔(๘ มิ.ย.๖๔)new

plane แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ(๒๑ พ.ค.๖๔)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๔(๑๒ พ.ค.๖๔)

planeขออนุมัติใช้รายการตรวจสอบ (Cheklist) ประกอบการเสนอขออนุมัติซื้อ/จ้าง และลงนามสัญญาซื้อ/จ้าง(๑๘ มี.ค.๖๔)

planeรายงานผลการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ ๔๐๑-๘/๒๕๖๓(๑๘ มี.ค.๖๔)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๔(๑๑ มี.ค.๖๔)

planeการใช้งานระบบให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์(๙ มี.ค.๖๔)

planeแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓(๒ มี.ค.๖๔)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ม.ค.๖๔(๑๙ ก.พ.๖๔)

plane การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า(๖ ม.ค.๖๔)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓และแนวทางการจัดซื้อ/จ้างในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ของนขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ของ ปล.กห.(๖ ม.ค.๖๔)

plane แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Goverment Procurement : e-GP)(๒๓ ธ.ค.๖๓)

plane แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))ในะรบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement : e-GP)(๑๗ ธ.ค.๖๓)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน ก.ย.๖๓(๒ พ.ย.๖๓)

planeการสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน(๒ พ.ย.๖๓

plane บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ย.๖๓(๒ พ.ย.๖๓

planeรายงานสรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

planeการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ ๔ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะยเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ส.ค.๖๓(๕ ต.ค.๖๓)

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจการจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพลางก่อน(๓๐ ก.ย.๖๓)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ค.๖๓(๑๐ ส.ค.๖๓)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิ.ย.๖๓(๑๐ ส.ค.๖๓)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (๒-๐๘๑๐)

planeรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 62

planeการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

planeโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

planeโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนภูมิภาค 

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนกลาง 

อ่านต่อ>>